Share
Dil TR | EN

>> mühendislik ve mimari tasarım hizmetlerinin yanı sıra, tasarım yönetimi, ihale yönetimi, inşaat yönetimi sağlar ve toplam proje yönetimi veya bireysel hizmetler altında yönetim hizmetleri başlatır.

>> tasarım yönetimi açısından ihale davetiyesi için şartname, tasarım şartnamesi hazırlar, tasarım faaliyetlerinin hazırlanması, tekliflerin toplanması, tasarım önerilerinin ve sözleşmenin değerlendirilmesi, standartları belirlemek için tasarımların onay kontrolü, çalışma takvimi, sunum organizasyonları, bütçeleme, izin sürecinin yönetimi ve tasarım makbuzu hazırlamak.

>> İhale yönetimi, ön yeterlilik şartname hazırlanması, taslak sözleşmesi, teknik şartname, idari şartname, birim fiyat listesi, keşif özeti, ihale değerlendirme şartnamesi ve ihale dosyası hazırlanması, ihale dosyasına uygun ön yeterlilik veri toplama, değerlendirme, ihale tekliflerini raporlama ve sonuçlandırma, değişiklikleri yayımlama, teklif toplama ve değerlendirme, ihale yönetimi ile ilgili sözleşme ve sonuçlandırmaları yapar.

>> İnşaat yönetimi açısından, belirlenen süre ve bütçe dahilinde yarı zamanlı teknik kadrosu ile proje sözleşmesi ve şartnamelere uygun olarak kalite, miktar ve sonuçlandırmaları yapar.

>> İnşaat yönetimi açısından, belirlenen süre ve bütçe dahilinde tam zamanlı kadrosu ile proje sözleşmesi ve şartnamelere uygun kalite , miktar ve sonuçlandırma, kalite kontrol ve kalite güvence, iş güvenliği , planlama, bütçeleme ve projenin tamamlanmasına yönelik nakit akışını sağlar.

MÜŞAVİRLİK