Share
Dil TR | EN

>> yatırım maliyetleri, bakım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak, sürdürülebilir, esnek, yenilikçi, ekonomik mimari çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.

>> mimari tasarımda fonksiyondan forma ulaşma prensibini benimser.

>> mimari tasarımın her aşamasında, genel tasarımın kaçınılmaz unsuru olduğuna inanılan diğer mühendislik disiplinleri ile koordinasyonu sağlar.

>> kendi projelerinde inşaat yönetimini üstlenir, tasarıma paralel olarak mevcut maliyet tahminlerini otomatik olarak yapar ve yönetir.

>> tasarım hizmetleri kapsamında iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı hizmetleri verir.

>> mimari tasarımlarda planlamadan ihale dökümantasyon safhasına kadar aktif olarak dahil olur.

MİMARLIK