Share
Dil TR | EN

HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

>> ön tasarım aşaması
araştırma / çalışmalar
geoteknik, topografik, değerlendirme, en iyi kullanım analizleri, proje tespiti, ekolojik etki değerlendirmesi
planlama
master planlama, kavramsal tasarım, titiz değerlendirme, bölgesel planlama

>> tasarım aşaması
tasarım
kavramsal tasarımlarda; mimari, yapısal, mekanik, elektrik, altyapısal, peyzaj mimarisi, iç mimari tasarımlar hazırlamak, şematik çizim (eskiz), tasarım geliştirme, inşaat / yapı dökümanları düzenleme
tasarım yönetimi
yönetim ve tasarım hizmetlerini bütün denetlemelerle birlikte inceleme ve raporlama
ihale
ihale dökümanları hazırlamak, ön yeterlilik şartnamesi, ihale şartnamesi, sözleşme taslağı, metraj ve hakediş tabloları hazırlamak, birim fiyat tanımları, teknik şartname ve idari şartname hazırlamak.
ihale yönetimi
ön yeterlilik, fizibilite, teklif verme, teklif veren firmaların değerlendirilmesi, sözleşme görüşmeleri

>> inşaat aşaması
inşaat denetimi
kalite kontrol, raporlama ve fizibilite çalışmalarını kapsayan; profesyonel ekiple, yerinde periodik veya tam zamanlı denetim hizmetleri
inşaat yönetimi
tam zamanlı, profesyonel ekibiyle kalite kontrol, kalite güvence, sağlık ve güvenlik koordinasyonu, planlama, zamanlama bütçeleme, nakit akışı, zaman çizelgesi kontrolü ve fizibilite işlerini de kapsayan inşaat yönetimi hizmetleri verir.

MİMARLIK

>> yatırım maliyetleri, bakım ve işletme maliyetleri dikkate alınarak, sürdürülebilir, esnek, yenilikçi, ekonomik mimari çözümler sağlamayı amaçlamaktadır.

>> mimari tasarımda fonksiyondan forma ulaşma prensibini benimser.

>> mimari tasarımın her aşamasında, genel tasarımın kaçınılmaz unsuru olduğuna inanılan diğer mühendislik disiplinleri ile koordinasyonu sağlar.

>> kendi projelerinde inşaat yönetimini üstlenir, tasarıma paralel olarak mevcut maliyet tahminlerini otomatik olarak yapar ve yönetir.

>> tasarım hizmetleri kapsamında iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı hizmetleri verir.

>> mimari tasarımlarda planlamadan ihale dökümantasyon safhasına kadar aktif olarak dahil olur.

MÜHENDİSLİK

>> kendi alanında uzmanlaşmış çözüm ortağı firmalar ile birlikte yaptığı kurum içi kaynaklarıyla üç ana mühendislik grubunda toplanan yapısal, mekanik ve elektrik mühendisliği hizmetleri verir.

>> kurum kendi içinde, inşaat mühendisliği bağlamında, yapısal, sismik tasarım, hesaplamalar ve ihale belgelerini hazırlar.

>> sıhhi tesisat, HVAC ağı, yangın söndürme ağı, endüstriyel sistem ağı ve makine mühendisliği bina otomasyon alanlarında hizmet vermektedir.

>> şantiyelerde orta gerilim, alçak gerilim, zayıf akım sistemleri, yangın alarm sistemleri ve elektrik mühendisliği bina otomasyon sistemlerinde hizmet vermektedir.

>> kendi projelerinde inşaat yönetimini üstlenir, tasarıma paralel olarak mevcut maliyet tahminlerini otomatik olarak yapar ve yönetir.

MÜŞAVİRLİK

>> mühendislik ve mimari tasarım hizmetlerinin yanı sıra, tasarım yönetimi, ihale yönetimi, inşaat yönetimi sağlar ve toplam proje yönetimi veya bireysel hizmetler altında yönetim hizmetleri başlatır.

>> tasarım yönetimi açısından ihale davetiyesi için şartname, tasarım şartnamesi hazırlar, tasarım faaliyetlerinin hazırlanması, tekliflerin toplanması, tasarım önerilerinin ve sözleşmenin değerlendirilmesi, standartları belirlemek için tasarımların onay kontrolü, çalışma takvimi, sunum organizasyonları, bütçeleme, izin sürecinin yönetimi ve tasarım makbuzu hazırlamak.

>> İhale yönetimi, ön yeterlilik şartname hazırlanması, taslak sözleşmesi, teknik şartname, idari şartname, birim fiyat listesi, keşif özeti, ihale değerlendirme şartnamesi ve ihale dosyası hazırlanması, ihale dosyasına uygun ön yeterlilik veri toplama, değerlendirme, ihale tekliflerini raporlama ve sonuçlandırma, değişiklikleri yayımlama, teklif toplama ve değerlendirme, ihale yönetimi ile ilgili sözleşme ve sonuçlandırmaları yapar.

>> İnşaat yönetimi açısından, belirlenen süre ve bütçe dahilinde yarı zamanlı teknik kadrosu ile proje sözleşmesi ve şartnamelere uygun olarak kalite, miktar ve sonuçlandırmaları yapar.

>> İnşaat yönetimi açısından, belirlenen süre ve bütçe dahilinde tam zamanlı kadrosu ile proje sözleşmesi ve şartnamelere uygun kalite , miktar ve sonuçlandırma, kalite kontrol ve kalite güvence, iş güvenliği , planlama, bütçeleme ve projenin tamamlanmasına yönelik nakit akışını sağlar.

HİZMETLERİMİZ